ADLER Pullex Imprägnier-Grund bezbarvy 2,5L

Číslo produktu: 09582

910,00  bez DPH / ks1.101,10  s DPH / ks

  • skladem Jizerní Vtelno

Pullex Imprägnier-Grund

Rozpouštědlová impregnace na dřevo v exteriéru

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Rozpouštědlová impregnace je vhodná pro ochranu dřeva v exteriéru při nových nátěrech. Produkt je bez aromátů. Obsahuje rozpouštědla a ochranné biocidní látky. Poskytuje dřevu nejlepší ochranu proti zamodrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Jednoduše se zpracovává.

Vlastnosti:
Systémová báze – na rozpouštědlové bázi

Výhody produktu:
Nejlepší ochrana proti zamodrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem
Jednoduché zpracování

Speciální vlastnosti:
Biocidní produkt
Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
Ochrana proti napadení houbami
Ochrana proti hmyzu

Bezpečnostní instrukce:
Nebezpečí
EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 – Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Oblast použití:
Vhodné pro dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, balkóny, krovy, ploty, okna, venkovní dveře atd.
Vhodné pro použití jako hobby produkt.
Není určeno k nanášení stříkáním!

Přehled produktů ADLER

Přehled lazur ADLER

Balení:

ks

Parametry:

Související sortiment (příslušenství)