Suché latě

SUŠENÉ STŘEŠNÍ A KONSTRUKČNÍ LATĚ

4x6 cm v délkách 4m a 5m nejen pro střechy a suchou výstavbu.

Koupit můžete zde:

Suché latě 1
ROZMĚROVĚ PŘESNÉ

U suchého egalizovaného materiálu již nedochází k významnějšímu sesychání.

Suché latě 2
LEHKÉ

Díky vysušení na +- 18 % vlhkosti jsou latě o více než 300 kg na m3 lehčí než latě impregnované.

Suché latě 3
UDRŽITELNÉ

Narozdíl od impregnovaných ne-obsahují těkavé látky a nezatěžují jimi lidské zdraví ani přírodu.

Suché latě 4
TRANSPARENTNÍ

Případné nedostatky materiálu nejsou překryty a míru vysušení lze snadno na stavbě ověřit.

Suché latě 5
TEPELNĚ OŠETŘENÉ

Sušením dochází k zahubení případného dřevokazného hmyzu. Nízká vlhkost zamezuje napadení dřevokaznými houbami a plísněmi.

Suché latě 6
CERTIFIKOVANÉ

Certifikované ve spolupráci s Dřevařským ústavem dle EN 14081-1+A1, zatříděné dle ČSN 73 2824-1 (DIN 4074).

Suché latě 7
ODOLNÉ

Účinnost ochrany impregnovaných latí je časově omezena a v praxi se impregrace neobnovuje.

Suché latě 8
SNADNÉ SKLADOVÁNÍ

Pakety (240 ks) zabaleny z pěti stran v kvalitní PE fólii, možno skladovat venku.

Suché latě 9
EKONOMICKÉ

Minimální cenový rozdíl oproti jiným druhům latí.

Koupit můžete zde:
Suché latě