ADLER Pullex Top-Lasur

Pullex Top-Lasur

Profesionální nestékavá tenkovrstvá lazura pro nové nátěry a renovace na dřevo v exteriéru

 

Vydatnost:
přibližně 10-12 m²/l

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Tenkovrstvá lazura s neodkápavací a nestékavou úpravou, která slouží k novým nátěrum a renovaci dřeva v exteriéru. Tato lazura na dřevo má vynikající uživatelské vlastnosti, reguluje vlhkost dřeva a je vysoce prodyšná. Lazura na dřevo se vyznačuje velmi dobrou penetrační schopností a dlouhodobě chrání proti modrání, plísním a napadení dřevokaznými houbami. Je šetrná k životnímu prostredí díky vyššímu obsahu sušiny.

Ideální systémový partner pro renovaci dřeva v exteriéru je Pullex Renovier-Grund.

Vlastnosti:

Systémová báze: na rozpouštědlové bázi

Výhody produktu:
Rozpouštědlová tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny
Ideální aplikační vlastnosti – nestéká, nekape
Dlouhý otevřený čas zpracování
Velmi dobrá penetrace do hloubky
Regulace vlhkosti a dlouhodobá ochrana před vlivem povětrnosti
Při renovaci ideální použít v kombinaci s Pullex Renovier-Grund
Chrání proti modrání, plísním a napadení dřevokaznými houbami

Speciální vlastnosti:
Biocidní produkt
Odolnost proti UV-záření
Difuzně otevřený
Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Ochrana proti napadení houbami
Ochrana proti plísni


Bezpečnostní instrukce
EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 – Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
EUH211 – Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Oblast použití:
Exteriér
Vhodné na rozměrově nestálé dřevěné konstrukční díly v exteriéru jako dřevěné domy, přístřešky, dřevěná obložení, balkóny, ploty, ale také okna a vchodové dveře atd. ve třídě použití 2 a 3.

Vhodné na nové nátěry i pro renovaci staršího dřeva v exteriéru.

Na podlahy teras a lávky doporučujeme produkt Pullex Bodenöl.

 

Dokumenty:

Tech. list: Pullex Top-Lasur_TMB_4421_cs
Leták: pullex-top-lasur-mattlasur-2020_screen_cz_final

Zavřít menu
×
×

Košík

Přihlášení pro registrované zákazníky:

Váš dotaz na ADLER Pullex Top-Lasur